Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Tabulas > Īpatnības tabulas objektu animācijā
 

Īpatnības tabulas objektu animācijā

Standartvariantā visi tabulas elementi (līnijas, tabulas galva, dati) ir kā viens vesels objekts. Ja nepieciešams, lai prezentācijas laikā tabulas elementi parādītos noteiktā secībā, tabula jāpārveido par grafisko objektu. Šim nolūkam izmanto atgrupēšanas komandu Draw / Ungroup, kas sadala tabulu daļās, ja apstiprinoši (poga Yes) atbild uz jautājumu:

Tad katra tabulas līnija un katras šūnas teksts tiek uzskatīts par atsevišķu objektu. Sagrupējot šos objektus, iespējams panākt nepieciešamo tabulas elementu animācijas secību.

 

Ja tabula tiks atgrupēta, tā vairs nebūs rediģējama kā tabula, bet kā atsevišķas zīmējuma sastāvdaļas. Tāpēc, pirms veikt atgrupēšanu, pārliecinieties, ka nekādas būtiskas izmaiņas tabulā vairs netiks veiktas.

13. vingrinājums