Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Diagrammas > Diagrammu veidošana
 

Diagrammu veidošana

 

Diagrammu veidošana sīkāk apskatīta Microsoft Excel 2000 programmas materiālos. MS PowerPoint tā ir līdzīga, tāpēc šajā materiālā īsumā atkārtots svarīgākais, akcentējot tieši MS PowerPoint 2000 īpatnības.

Izvēlas kādu no slaidu veidiem, kuros atrodama ikona , piemēram, slaidu ar virsrakstu un diagrammu (Chart):

 

Arī tad, ja izvēlēts cits slaida variants, tajā iespējams ievietot diagrammu ar komandu Insert / Object... / Microsoft Graph 2000 Chart vai standartrīku joslas pogu (Insert Chart).

Pēc dubultklikšķa izpildīšanas tiek izveidots vienkāršs diagrammas paraugs, atveras logs Datasheet un nomainās pogas rīku joslā:

 

Loga Datasheet tabulā jāizdzēš visi dati (visefektīvākais variants - nospiest pogu, kas atrodas tabulas kreisajā augšējā stūrī, un tad taustiņu ), bet to vietā jāievada jaunie kolonnu un rindu nosaukumi un skaitļi.

 

Ja izdzēsīsiet tikai tabulas šūnu saturu, diagrammā paliks tukši apgabali. 

 

Tā kā diagrammu tipu ir ļoti daudz un katram no tiem ir savas īpatnības, tad turpmāk aprakstīts konkrēts piemērs, kurā izmantojami tie paši dati, kas iepriekšējā vingrinājumā tabulas veidošanai.

Tiek izveidota diagramma no ievadītajiem datiem:

 

Tā kā diagrammas noformējumā katram no elementiem ir savi standartnorādījumi, tad atsevišķi tabulas elementi sākotnēji diagrammā var nebūt redzami (piemērā tādi ir paskaidrojumi pie x ass - Small Business un Premium), taču tas nenozīmē, ka tie uz diagrammas vēlāk neparādīsies.

Ar pogām (By Row) un (By Column) iespējams izvēlēties, kā ņemt datus, konstruējot diagrammu, - rindās vai kolonnās. Zemāk dotajā attēlā parādīts, kāda izskatītos diagramma, ja dati tiktu ņemti kolonnās:

Kad dati tabulā ievadīti, aizver logu Datasheet un, ja nepieciešams, veic diagrammas noformēšanu.

14. vingrinājums