Microsoft PowerPoint > Blokshēmas, tabulas un diagrammas > Diagrammas > Diagrammas animācijas
 

Diagrammas animācija

Lai uzstādītu diagrammas animāciju:

 

Norādījumi šajā lapiņā tādi paši kā jebkura cita objekta animācijā (sk.nodaļu Objektu animācija).

 

 

Animācijas kustības veida, virziena un skaņas izvēli, kā arī izturēšanos pēc animācijas sk. nodaļā Objektu animācija

Diagrammas elementu parādīšanās secībā iespējamas šādas izvēles:

 

Citiem diagrammu tipiem iespējami arī citi elementu parādīšanās secības varianti: by Element in Series - datu sērijās (pa vienam elementam); by Element in Category - datu kategorijās (pa vienam elementam).

16. vingrinājums