Microsoft PowerPoint > Vadības pogas un hipersaites
 

VADĪBAS POGU UN HIPERSAIŠU IZMANTOŠANA

Slaidu vadības organizēšanā ļoti efektīva ir vadības pogu un hipersaišu (t. i., saišu uz kādu noteiktu slaidu, failu, programmu un tml.) izmantošana (sevišķi veidojot interaktīvus mācību līdzekļus vai testus).

Šajā gadījumā ir svarīgi, lai prezentācijai netiktu veidotas automātiskās slaidu pārejas. Ja slaidu pārejas izvēlētas, tās nepieciešams atcelt.

Lai to veiktu, kā arī, lai nenotiktu slaidu pārejas, veicot peles klikšķi citā slaida vietā ārpus pogām vai hipersaitēm, nospiež pogu (Slide Transition) vai izpilda komandu Slide Show / Slide Transition...:

  • noņem ķeksīti pie On mouse click;
  • noņem ķeksīti pie Automatically after, ja bijušas norādītas automātiskās slaidu pārejas;
  • lai izmaiņas attiektos uz visiem slaidiem, nospiež Apply to All.

 

Parasti slaidu pārejas un skaņas efekti var palikt norādīti (sadaļas Effect un Sound).

22. vingrinājums
Kopsavilkuma (satura) slaida veidošana 23.vingr.
Hipersaites starp slaidiem 24.vingr.
Vadības pogas 25.vingr.