Microsoft PowerPoint > Vadības pogas un hipersaites > Vadības pogas
 

Vadības pogas

Kā tika minēts nodaļā par Formām, tad, izvēloties pogu zīmēšanas instrumentu rindā, iespējams izvēlēties gatavus vadības pogu šablonus Action Buttons:

- lietotāja noteikta darbība;

- pāreja uz pirmo slaidu;

- poga, kurai parasti piesaista kādu programmu vai slaidu, kas sniedz palīdzību lietotājam;

- poga, kurai parasti piesaista kādu slaidu, kas sniedz informāciju lietotājam;

- pāreja uz iepriekšējo slaidu;

- pāreja uz nākamo slaidu;

- pāreja uz pirmo slaidu;

- pāreja uz pēdējo slaidu;

- pāreja uz pēdējo parādīto slaidu;

- aktivizēt kādu programmu;

- poga, kurai parasti piesaista kādu audioklipu;

- poga, kurai parasti piesaista kādu videoklipu.

Kad izvēlēta kāda no vadības pogām, ieklikšķina slaidā (lai iegūtu standartizmēra pogu) vai ar peli uzzīmē taisnstūri (lai iegūtu sev vēlama izmēra pogu). Atveras dialoga logs Action Settings, kurā pogām izveido hipersaites, kā aprakstīts iepriekš.

 

Saites var izveidot arī vēlāk. Šajā gadījumā, novietojot vadības pogu uz slaida, logs Action Settings jāaizver, nospiežot pogu Cancel. Lai atgrieztos pie saites norādīšanas, izvēlas pogu un izpilda komandu Slide Show / Action Settings... vai arī izvēlas komandu Action Settings... no konteksta komandkartes pēc peles labās pogas nospiešanas uz vadības pogas.

25. vingrinājums