Microsoft PowerPoint > Papildu iespējas > Pack and Go izmantošana prezentācijas sapakošanā
 

Pack and Go izmantošana prezentācijas sapakošanā

Reizēm prezentācijas fails ir tik liels, ka neietilpst disketē. Citreiz tas varētu būt jāapskata uz datora, kur nav MS PowerPoint programmas. Problēmas kādas prezentācijas apskatīšanai uz cita datora var radīt arī fontu nesaderība. Šādiem gadījumiem izmantojama Pack and Go pakošanas komanda, kura darbojas, izmantojot Wizard principu, t. i., vairākos soļos lietotājs tiek "izvests" cauri pakošanas procesam. Lai nokļūtu nākamajā solī, jānospiež poga Next, bet, lai atgrieztos iepriekšējā, - Back.

Prezentāciju sapako ar komandu File / Pack and Go.... Wizard starta (Start) solis ir informatīvs, kurā tiek paziņots, ka prezentācija tiks sapakota pārnešanai uz citu datoru:

Pirmajā solī (Pick files to pack) izvēlas, kuru prezentāciju (vai vairākas) iekļaut paketē:

Otrajā solī (Choose destination) izvēlas, kur paketi veidot:

Trešajā solī (Links) izvēlas, vai paketē iekļaut failus, ar kuriem prezentācijai ir saites, kā arī izmantotos fontus:

Ja uz datora, kur prezentācija tiks apskatīta, nav MS PowerPoint programmas, ceturtajā solī (Viewer) izvēlas Viewer for Windows 95 or NT:

Beigu (Finish) solis ir informatīvs, kurā tiek uzskaitīts, kas notiks prezentācijas sapakošanas procesā. Lai uzsāktu sapakošanu, nospiež pogu Finish:

Ja uz ekrāna parādās uzaicinājums Please insert another disk, ievieto nākamo disketi un nospiež pogu OK:

Ja prezentācijas pakošanas process noritējis sekmīgi, uz ekrāna parādās šāds informatīvais logs:

 

Ja prezentācija sapakota disketēs, ieteicams tās sanumurēt, lai atpakošanas procesā tās ievietotu pareizā secībā.

Prezentācijas atpakošanai jāizmanto programma Pngsetup (ja prezentācija sapakota disketēs, šī programma atrodas pirmajā disketē):