Microsoft PowerPoint > Pielikums > Personalizētās izvēlnes un rīkjoslas
 

Personalizētās izvēlnes un rīkjoslas

Viena no Microsoft Office 2000, t. sk. MS PowerPoint 2000, īpatnībām, salīdzinot ar iepriekšējām Microsoft Office versijām, ir t. s. personalizētās izvēlnes un rīkjoslas, kas padara visbiežāk izmantotās komandas un pogas viegli pieejamas. Tas nozīmē, ka ne visas attiecīgās izvēlnes komandas un pogas uz kādas no rīku joslām ir redzamas uzreiz. Tāpēc nedaudz jāaplūko, kā šī MS Office 2000 īpatnība izmantojama.

Personalizētās izvēlnes

Šī MS Office 2000 īpašība nosaka un izvieto visnepieciešamākās komandas izvēlnes augšpusē un noslēpj retāk izmantotās komandas.

Kā piemērs aplūkota izvēlne Edit. Aktivizējot šo izvēlni, sākotnēji redzama tikai daļa no šīs grupas komandām:

 

Izkrītošo un starp tām konkrētajā brīdī aktīvo komandu saraksts atkarīgs no šīs izvēlnes komandu izmantošanas biežuma iepriekš.

Lai nepieciešamības gadījumā padarītu redzamas arī pārējās šīs izvēlnes komandas, iespējami trīs varianti:

Tad Edit izvēlne atveras pilnībā:

Atgriezties uz sākumu

 

Personalizētās rīkjoslas

Līdzīgi izvēlnēm darbojas arī personalizētās rīkjoslas. Biežāk izmantojamās pogas tiek virzītas uz rīkjoslas sākumu, lai ļautu vairākām rīkjoslām atrasties vienā rindā.

Lai būtu redzamas arī citas rīkjoslas pogas:

 

 

Pie redzamajām pogām (piemēram, ) ir ķeksītis, bet pie neredzamajām ķeksīša nav (). Šeit arī iespējams noskaidrot "karsto" taustiņu kombinācijas kādas darbības veikšanai (piemēram, jaunas prezentācijas veidošanai + ).

Komandas izvēle ļauj rīkjoslu atjaunot tādā stāvoklī, kādā tā bija programmas pirmajā aktivizēšanas reizē.

Atgriezties uz sākumu