Microsoft PowerPoint > Pielikums > Standartrīku joslas pogas
 

Standartrīku joslas pogas

Poga Nosaukums Taustiņu kombinācija Pogas darbības apraksts
New

Jaunas prezentācijas veidošana

Open Esošas prezentācijas atvēršana
Save

Prezentācijas saglabāšana

E-mail  

Prezentācijas nosūtīšana pa elektronisko pastu

Print

Prezentācijas drukāšana

Spelling  

Teksta pareizrakstības pārbaude

Cut

Teksta (objekta) pārvietošana atmiņā

Copy

Teksta (objekta) iekopēšana atmiņā

Paste

Teksta (objekta) ievietošana no atmiņas prezentācijā

Format Painter  

Formāta kopēšanas ota

Undo  

Atcelt izpildīto komandu

Redo  

Atkārtot atcelto komandu

Insert Hyperlink

Hipersaites ievietošana

Tables and Borders  

Tabulu formatēšanas rīku joslas izsaukšana

Insert Table  

Tabulas ievietošana

Insert Chart  

Grafika ievietošana

New Slide

Jauna slaida pievienošana

Expand All + +

Visu slaidu satura parādīšana

Show Formatting  

Parādīt visu rakstzīmju noformējumu

Grayscale Preview  

Melnbaltais režīms

Zoom  

Mērogs uz ekrāna

Microsoft 
PowerPoint Help
 

Microsoft PowerPoint palīdzības izsaukšana

Slide Layout  

Slaida izkārtojuma maiņa

Apply Design 
Template
 

Slaida noformējuma izvēle

Web Page Preview  

Apskate Web lapas režīmā

Close  

Prezentācijas aizvēršana

Find

Meklēšana