Microsoft PowerPoint > Pielikums > Formatēšanas rīku joslas pogas
 

Formatēšanas rīku joslas pogas

Poga Nosaukums Taustiņu kombinācija Pogas darbības apraksts
Font   Teksta šrifta (fonta) izvēle
Font Size   Burtu lieluma izvēle
Bold + Trekni burti
Italic + Slīpi burti
Underline + Pasvītroti burti
Text Shadow   Burti ar ēnu
Align Left + Izlīdzināšana pēc kreisās malas
Center + Izlīdzināšana pēc centra
Align Right + Izlīdzināšana pēc labās malas
Numbering   Rindkopu numerācija
Bullets   Rindkopu marķēšana ar simbolu palīdzību
Increase Font Size + + Burtu lieluma palielināšana
Decrease Font Size + + Burtu lieluma samazināšana
Promote + + Pazemināt rindkopas izcelšanas līmeni
Demote + + Paaugstināt rindkopas izcelšanas līmeni
Animation Effects   Objektu animācijas efekti
Common Tasks   Biežāk lietotās darbības ar slaidiem
Increase Paragraph
Spacing
  Palielināt attālumu starp rindkopas rindām
Decrease
Paragraph Spacing
  Samazināt attālumu starp rindkopas rindām
Move Up + + Pārvietot uz augšu tā paša rindkopu izcelšanas līmeņa robežās
Move Down + + Pārvietot uz leju tā paša rindkopu izcelšanas līmeņa robežās
Background   Slaida fona noformēšana