Datortīkli & Internet > Datortīkli > Tīkla nepieciešamība

 

 

Tīkla nepieciešamība

Datoru tīkls ir nepieciešams, ja dokumentu, tabulu vai datu bāzu sagatavošanā vai izmantošanā vienlaikus piedalās vairāki cilvēki. Organizācijā, kurā ir vairāk nekā viens dators un nav tīkla, informācijas apmaiņa var notikt ar diskešu palīdzību. Šāds informācijas apmaiņas veids ir samērā neērts un lēns. Savukārt, ja organizācijā ir izveidots datortīkls, var organizēt kopēju disku lietošanu. Šajos koplietošanas diskos var izdalīt noteiktu apjomu katram lietotājam, kā arī veidot visiem lietotājiem vai tikai noteiktām lietotāju grupām pieejamas mapes un failus. Īpaši ērti tīklā ir strādāt ar datu bāzēm, jo tādā gadījumā lietotāji var strādāt vienlaikus arī tad, ja datu bāzē ir jāmaina informācija. Jaunās izmaiņas datu bāzē tūlīt ir redzamas arī pārējiem tās lietotājiem.

Datortīklu parasti veido arī ekonomisko apsvēruma dēļ, piemēram, lai katram datoram nevajadzētu iegādāties savu printeri vai to pārmaiņus pārslēgt no viena datora pie otra, printeri pievieno vienam datoram un padara pieejamu visiem tīkla lietotājiem. Datoru tīklam var pieslēgt arī citas kopīgi izmantojamas ierīces.