Datortīkli & Internet > Datortīkli > Tīklu tipi

 

 

Tīklu tipi

Atkarībā no tīkla datoru izvietojuma, tos nosacīti var iedalīt vairākās grupās:

·         lokālajā datoru tīklā (Local Area Network – LAN) ir apvienoti datori, kas atrodas relatīvi netālu cits no cita, parasti vienas vai vairāku blakus esošu ēku robežās, piemēram, skolas tīkls (līdz 1 km);

·         metropoles tīklā (Metropolitan Area Network – MAN) tiek savienoti vienas pilsētas robežās esoši tīkli, piemēram, pilsētas skolu tīkls (līdz 10 km);

·         teritoriālais tīkls (Wide Area Network – WAN) ir vienas vai vairāku valstu mērogā izveidots tīkls, piemēram, valsts izglītības iestāžu tīkls;

·         ar GAN (Global Area Network) apzīmē tīklu, kas savieno kontinentus.