Datortīkli & Internet > Datortīkli > Tīklu veidi

 

 

Tīklu veidi

Datoru savienojuma veidu tīklā sauc par tīkla topoloģiju. No tīklu organizācijas viedokļa, tīklus var iedalīt divās lielās grupās:

·         vienādranga (peer-to-peer) tīkli;

·         tīkli ar izdalītiem (dedicated) serveriem.

Gan pirmā, gan otrā veida tīkla topoloģija var būt dažāda.

Vienādranga tīkls

Klients - serveris tipa tīkls