Datortīkli & Internet > Datortīkli > Tīklu veidi > Vienādranga tīkls

 

 

Vienādranga tīkls

Vienādranga tīklā katrs dators var būt gan klients, gan serveris vai apvienot abas šīs funkcijas. Šādā tīklā parasti tiek kopīgi izmantotas dažādas iekārtas, piemēram, CD‑ROM, skeneri, printeri. Katrs vienādranga tīkla lietotājs var piešķirt tiesības citiem lietotājiem piekļūt noteiktiem sava datora resursiem jeb nodot tos kolektīvai lietošanai (sharing). Vienādranga tīklā parasti ir vairāki serveri, jo failus ir izdevīgāk glabāt tajā datorā, kurā tos visbiežāk lieto.

Lai izveidotu vienādranga tīklu, ir nepieciešami papildlīdzekļi – katram datoram ir vajadzīga tīkla karte, bet datori savā starpā ir jāsavieno ar kabeļiem. Vienādranga tīkli ir piemēroti darbam nelielās grupās. Ja šādā tīklā esošo datoru skaits pārsniedz 10, tīkla darba ātrums jūtami samazinās.

Vienādranga tīkla priekšrocības ir:

·         lētums;

·         vienkāršota vadība;

·         elastīga struktūra.

Trūkumi:

·         pieaugot lietotāju skaitam un darba intensitātei, vienādranga tīklu serveri kļūst arvien lēndarbīgāki.