Datortīkli & Internet > Datortīkli > Tīkla administrēšana

 

 

Tīkla administrēšana

Tīklā parasti cirkulē lieli datu apjomi, tāpēc nepieciešams parūpēties par informācijas aizsardzību. Tā, piemēram, var uzstādīt speciālas ierīces rezerves kopiju veidošanai.

Tīklā katrs lietotājs var piekļūt visai informācijai, t. i., mainīt jebkurus datus. Lietotāju piekļūšanu datiem ierobežo ar piekļuves tiesībām, kurās norāda katra lietotāja tiesības lasīt vai mainīt datus. Piekļuves ierobežošanu un tīkla resursu sadalīšanu sauc par tīkla administrēšanu.

Iestādē, kurā ir tīkls, jābūt cilvēkam, kas ir atbildīgs par visa tīkla funkcionēšanu. Šo speciālistu sauc par tīkla administratoru.

Katram cilvēkam, kurš vēlas izmantot tīkla servera resursus, administrators piešķir noteiktu lietotāja vārdu (user name) jeb identifikatoru (ID) un paroli (password). Reģistrējoties darbam tīklā, lietotājam abi šie nosaukumi ir jāievada. Serveris pārbauda, vai tāds lietotājs ir sarakstā un vai parole ievadīta pareizi, un tikai tad atļauj lietot tīklu.

Lai vieglāk būtu administrēt lietotāju tiesības izmantot dažādus tīkla resursus, veido lietotāju grupas. Vienā lietotāju grupā apvieno lietotājus, kuriem resursu izmantošanas vajadzības ir vienādas vai līdzīgas. Skolā šādas darba grupas, piemēram, varētu būt: skolēni, skolotāji un administrācija.