Datortīkli & Internet > Datortīkli > Datora konfigurēšana darbam tīklā

 

 

Datora konfigurēšana darbam tīklā

Lai dators varētu strādāt tīklā, ir nepieciešams veikt tā konfigurēšanu darbam tīklā. Šim nolūkam izmanto dialoga logu Network (Control Panel ikona Network). Šeit norāda tīkla tipu, tīkla kartes parametrus, protokolu veidus un izmantojamos servisus. Tīkla konfigurēšanas darbu parasti veic tīkla administrators.

Piemēram, MS Windows 98 dialoga loga lapiņā Configuration vajadzīgās tīkla programmatūras sastāvdaļas norāda šādi:

Pats izvēles process (poga Add…) un parametru maiņas iespējas (poga Properties) apskatītas netiks, jo ar šo darbu parasti nodarbojas tīkla administrators.

Pogu Add…, Remove un Properties nesaprātīga lietošana var novest pie tā, ka dators tīklā nestrādās.

Klienta programmatūru  izvēlas atkarībā no serverī izmantotās operētājsistēmas, piemēram,  Windows saimes operētājsistēmām (Windows 95, Windows 98, Windows 2000 un Windows NT) tā ir Client for Microsoft Networks, bet Novell – Client for NetWare Networks.

Tīklā var strādāt arī vairāki serveri ar dažādām operētājsistēmām. Ja datoram nepieciešams izmantot vairākus serverus, datorā var būt uzstādītas arī vairākas klienta programmatūras.

Tīkla kartes draiveris  parasti tiek noteikts kartes vai MS Windows operētājsistēmas uzstādīšanas laikā. Draiveris ir programma, kas kalpo kā informācijas apmaiņas posms starp tīkla adapteri un pārējām programmām. Tas ļauj veidot sistēmas tīkla funkcijas neatkarīgi no izmantotās aparatūras. Nomainot tīkla karti, ir nepieciešams nomainīt arī tīkla kartes draiveri.

Ja datorā ir tīkla karte un paredzēts izmantot modemu, tad sarakstā redzami divi tīkla kartes draiveri (vienam no nosaukumiem galā pievienots teksts Dial-Up).

Visiem tīkla datoriem jābūt uzstādītam vismaz vienam kopīgam protokolam , kuru tie varētu izmantot savstarpējai datu apmaiņai (Windows saimes operētājsistēmas izmanto NetBEUI).

Ja datoru paredzēts izmantot darbā ar internetu, tajā jābūt uzstādītam arī TCP/IP protokolam. TCP/IP protokolam pēc uzstādīšanas nepieciešams norādīt dažādus parametrus. Tā kā TCP/IP protokols ir universāls, tad dažkārt tīklā izmanto tikai šo protokolu.

Lodziņā Primary Network Logon var izvēlēties, kuru reģistrēšanās veidu izmantot kā pirmo. Saraksta saturs ir atkarīgs no izvēlētajām klienta programmatūras komponentēm.

Ja vēlas sava datora resursus piedāvāt izmantošanai arī citiem tīkla datoriem jeb nodot koplietošanā (sharing), komponenšu sarakstā ir jāiekļauj arī serviss File and printer sharing for Microsoft Network. Ar pogu File and Print Sharing atver dialoga logu, kurā atzīmē tos sava datora resursus, kurus piedāvā kolektīvai izmantošanai.

 

Lapiņā Identification norāda datoram piešķirtos nosaukumus, kuri būs redzami tīklā.

Katram tīklam pieslēgtajam datoram ir jānorāda savs datora nosaukums (Computer name), pēc kura datoru var pazīt tīklā, un darba grupa (Workgroup vai Domain).

Atverot tīkla datoru sarakstu  (Network Neighborhood), būs redzami visi tie datori, kuri atrodas tajā pašā darba grupā un ir ieslēgti.

Datora raksturojums var būt brīvi izvēlēts, piemēram, kabineta numurs, lietotāja vārds vai kas cits. Šo tekstlodziņu var atstāt arī tukšu. Raksturojuma teksts var būt redzams tīkla resursu pārlūkprogrammu logos.

Trešajā lapiņā Access Control izvēlas veidu, kā ļaus no citiem datoriem izmantot šā datora koplietošanas resursus:

·         Share-level access control – jebkurš, kurš vēlas, var piekļūt koplietošanas resursiem. Ja vajadzīgs, koplietošanas resursam var uzlikt paroli, kas lietotājam jāievada pirms šā resursa izmantošanas;

·         User-level access control – norādot koplietošanas resursus, ir jānorāda arī to tīkla lietotāju vārdi un/vai lietotāju grupas, kuriem atļauts šos resursus izmantot.

Ja izvēlas šo veidu, tad tekstlodziņā Obtain list of users and groups from: norāda servera nosaukumu.