Datortīkli & Internet > Datortīkli > Reģistrēšanās darbam tīklā > Windows parole

 

 

Windows parole

Windows paroles ievadīšanas dialoga logs Welcome to Windows  var atvērties vairākos gadījumos:

·        dators ir konfigurēts darbam tīklā un dialoga logs Enter Network Password ir aizvērts ar pogu OK, paroli neievadot;

·        dators ir konfigurēts darbam tīklā, bet dialoga logs Enter Network Password nav atvēries (nepareiza datora konfigurēšana darbam tīklā vai tehniskas problēmas);

·        ja, konfigurējot datoru darbam tīklā, sarakstā Primary Network Logon ir izvēlēts Windows Logon.

Ja dators ir konfigurēts darbam tīklā, dialoga logā Enter Network Password ir pareizi aizpildīti visi lodziņi, bet lietotājs šajā datorā reģistrējas pirmo reizi, tad pēc dialoga loga Welcome to Windows var atvērties otrs dialoga logs MS Windows vides paroles apstiprināšanai.

Ieteicams Windows paroli izvēlēties tādu pašu kā reģistrācijai tīklā. Pretējā gadījumā katru reizi, reģistrējoties tīklā, var atvērties abi (tīkla un MS Windows) paroļu ievades logi.

Windows parole attiecas uz konkrētā datora vides un resursu pieejamību. Tā fiksē un saglabā konkrētā lietotāja darba vides parametrus un pēc paroles saņemšanas tos atjauno. Tīkla administrators konkrētam lietotājam var būt uzlicis ierobežojumus arī sava datora dažādu programmu un citu resursu lietošanai.

Ja jūs nereģistrējaties ar MS Windows paroli, iespējams, ka jūsu darba vide izskatīsies savādāk un/vai jums būs liegtas iespējas piekļūt kādiem resursiem tajā datorā, pie kura strādājat, kā arī piekļūt citiem datoriem.

 

Dažkārt, lai veiktu reģistrēšanos tīklā, kad MS Windows operētājsistēma jau ir ielādēta, mēdz pārstartēt datoru. Tas ir lieki. Daudz ātrāk to var veikt,  izmantojot komandu Start / Log Off....