Datortīkli & Internet > Datortīkli > Darba pabeigšana tīklā

 

 

Darba pabeigšana tīklā

Pēc darba beigšanas, lai atstātu datoru lietošanai citiem, darbs tīklā jāpabeidz ar speciālu komandu. Šo darbību sauc par izlogošanos (logoff).

Izlogošanās komanda aizver visas konkrētā lietotāja atvērtās programmas. Tas pasargā no citu lietotāju piekļūšanas pie konkrētajam lietotājam vien pieejamās informācijas un/vai citiem resursiem.

Lai beigtu darbu tīklā, izmantojiet Start izvēlnes komandu Log Off…, kur daudzpunktu vietā būs redzams jūsu lietotāja vārds.

Komanda izsauc papildu izlogošanās apstiprināšanas logu Log Off Windows, kurā izpilde jāapstiprina ar pogu Yes vai jāatceļ ar pogu No.

Pēc šīs komandas izpildes tiks izsaukta

reģistrēšanās procedūra darbam tīklā ar lietotāja vārda un paroles ievadīšanu.

Izlogošanās komandu var lietot arī tad, ja:

·         iepriekšējais lietotājs paroli nemaz nav izmantojis;

·         iepriekšējā reģistrēšanās tīklā bijusi neveiksmīga;

·         iepriekšējo reizi no reģistrācijas tīklā esat atteikušies.