Datortīkli & Internet > Datortīkli > Koplietošanas resursu izmantošana > Mapes koplietošanas norādīšana

 

 

Mapes koplietošanas norādīšana

Koplietošanas tiesības norāda ar komandu Sharing… Šī komanda failu pārlūkprogrammu logos izvēlnes File vai konteksta komandkartēs kļūst redzama tikai tad, ja dators ir konfigurēts darbam tīklā un failus ir atļauts nodot koplietošanā. Piemērā parādīta mapes Util koplietošanas uzstādīšana, aizsargājot to ar paroli:

·         izvēlas mapi Util, kura tiks piedāvāta kolektīvai izmantošanai;

·         aktivizē komandu Sharing. Pēc komandas izvēles uz ekrāna atvērsies mapes parametru dialoga logs …Properties, kur daudzpunktu vietā redzams izvēlētās mapes nosaukums;

·         izvēlas radiopogu Shared As:;

·         tekstlodziņā Share Name: ievada to nosaukumu, ar kādu šī mape būs redzama tīklā (var atstāt arī mapes oriģinālo nosaukumu).

Līdzīgi koplietošanu norāda arī diskiem un failiem.