Datortīkli & Internet > Datortīkli > Koplietošanas resursu izmantošana > Share level piekļūšanas tiesību norādīšana

 

 

Share level piekļūšanas tiesību norādīšana

Pārējo loga daļas parametru izvēle ir atkarīga no izvēlētā koplietošanas tipa (Control paneļa dialoga loga Network lapiņā Access Control). Piemērā izvēlētais tips ir Share level access control.

Sadaļā Access Type: norāda, kādā veidā mapei varēs piekļūt citi tīklā esošie datoru lietotāji:

·        Read-Only – visus šajā mapē esošos failus (arī apakšmapēs) varēs nolasīt un apskatīt, bet izmaiņas saglabāt nevarēs;

·        Full – no tīkla mapē varēs strādāt tāpat kā sava datora mapēs;

·        Depends on Password – atkarībā no ievadītās paroles. Ja izvēlas šo koplietošanas veidu, tad ir jānorāda abas paroles:

·         Read-Only Password – parole, kura piešķir tādas pašas tiesības kā Read-Only tips;

·         Full Access Password – parole, kura piešķir tādas pašas tiesības kā Full Access tips.

Pēc paroļu uzlikšanas koplietošanai norādītajiem resursiem varēs piekļūt tikai tie cilvēki, kuriem būs zināma vismaz viena no parolēm, bet izdarīt izmaiņas informācijā – tikai tie, kam zināma otrā parole (Full Access Password).

Paroles ievadīšanas laikā ievadītie simboli uz ekrāna tiek aizvietoti ar zvaigznītēm.

Lai pārliecinātos par ievadīto paroļu pareizību, apstiprinot komandas izpildi, tiek pieprasīta atkārtota paroles ievadīšana. Vienādu nosaukumu laukos ievadītajām parolēm ir jāsakrīt.

Nododot koplietošanā resursus, jābūt uzmanīgiem. Bez kādas īpašas vajadzības nevajadzētu atļaut pilnas izmantošanas tiesības visam diskam.

Jāņem vērā, ka pilnas lietošanas tiesības diskam vai mapei atceļ paroļu pieprasīšanu to saturošo mapju izmantošanai.

User level piekļuves tiesību piešķiršanas apskats dots pielikumā.