Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana

 

 

Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana

Strādāt ar koplietošanas failiem un mapēm, kas atrodas citā datorā, var tieši tāpat kā ar sava datora failiem un mapēm. Lai izmantotu kādus tīklā koplietošanai norādītus resursus, ir jāatver mape, kurā tie atrodas.

Tīkla printera izmantošana

Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Network Neighborhood

Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Windows Explorer

Koplietošanas resursu piekļuves paroles

Servera resursu izmantošana

Loģisko disku veidošana

Loģisko disku atvienošana

Brīdinājumi datora izslēgšanas laikā