Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana > Tīkla printera izmantošana

 

 

Tīkla printera izmantošana

Datoram izmantojamo printeru saraksts redzams Printers pārlūkprogrammas logā (Start / Settings / Printers). Tīkla printeri izmantojamo printeru sarakstam pievieno ikonas Add Printer dialoga logā.

Lai koplietošanai nodotu savam datoram pieslēgtu printeri, izmanto komandu Start / Settings / Printers. Atvērtajā dialoga logā Printers izvēlas printeri. Koplietošanas tiesības norāda ar komandu Sharing… Šī komanda failu pārlūkprogrammu izvēlnē File vai konteksta komandkartēs redzama tikai tad, ja dators ir konfigurēts darbam tīklā un ir atļauts koplietošanā izmantot printerus.

Tīkla printeris var tikt izmantots kā galvenais (default), ja datoram pašam printeris nav pieslēgts. Tādā gadījumā izdrukāšanas komanda ir tāda pati kā gadījumā, kad printeris datoram ir pieslēgts.

Ja datoram pieejami vairāki printeri, tad vajadzīgo no tiem izvēlas sarakstā Name.

Ja reģistrēšanās tīklā nav notikusi, tad pēc komandas Print izsaukšanas uz ekrāna parādīsies paziņojums par to, ka izvēlēto servisa veidu (izdrukāšanu) nav iespējams nodrošināt, jo lietotājs nav reģistrējies.

Ja drukāšanas darbību vēlas atcelt, izmanto pogu Cancel vai aizver logu.

Poga OK izdrukājamo doku-mentu ievieto drukājamo objektu rindā un vēlāk, kad lietotājs būs reģistrējies darbam tīklā, izdrukās.

Ja dokumentu nebūs izdevies izdrukāt, tad tas drukāšanas rindā saglabāsies arī pēc datora izslēgšanas. Nākamo reizi ieslēdzot datoru, pēc Windows ielādēšanās uz ekrāna atvērsies vaicājuma logs, ko darīt ar drukāšanas rindā gaidošajiem uzdevumiem.

Šāds logs par neizdrukātajiem, rindā gaidošajiem uzdevumiem var atvērties arī tad, ja kādu iemeslu dēļ dokumentus līdz datora izslēgšanai nav izdevies nosūtīt izdrukāšanai uz datoram pieslēgtā printera.