Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana > Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Network Neighborhood

 

 

Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Network Neighborhood

Piekļūšana savas darba grupas tīkla datoram

Piekļūšana citas grupas datoram

Lai izsauktu programmu, darba virsmā izpilda dubultklikšķi uz Network Neighborhood ikonas. Uz ekrāna atveras logs, kurā var redzēt savas grupas datorus, t. i., paša datora un visus ieslēgtos datoru nosaukumus, kas pieder darba grupai, kurā atrodas arī paša lietotāja dators.

Nākamajā attēlā redzams grupas datoru piemērs:

·         Entire Network visi tīklā pieejamie resursi;

·         savas darba grupas datori (arī savējais).

 

 

Piekļūšana savas darba grupas tīkla datoram

Lai piekļūtu savā darba grupā esošam datoram, izvēlas tā ikonu (piemērā – 19).

 

Var būt situācijas, ka šajā logā nevar redzēt vēlāk ieslēgtu datoru vai otrādi – redzēt jau izslēgta datora ikonu. Lai iegūtu patieso šā brīža ainu tīklā, izmanto komandu View / Refresh.

Pēc datora izvēles šajā loga daļā redzami izvēlētā datora koplietošanai piedāvātie resursi (piemērā – trīs mapes).

Ja mapes nav aizsargātas ar paroli, pie šajās mapēs esošās informācijas var brīvi piekļūt.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Piekļūšana citas grupas datoram

Lai piekļūtu citā darba grupā esošam datoram, izvēlas Entire Network.

Šajā piemērā tīklā ir redzamas vairākas darba grupas – atsevišķu skolu lokālie tīkli.

Pēc vajadzīgās grupas izvēles darbs var turpināties tāpat kā savā tīkla grupā – būs redzams grupā ietilpstošo datoru saraksts.

Arī citu grupu vai tīklu izvēle var būt aizsargāta ar paroli.

Atgriezties uz sākumu