Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana > Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Windows Explorer

 

 

Piekļūšana koplietošanas resursiem, izmantojot Windows Explorer

Tīklā pieejamie datori un to resursi programmā Windows Explorer atrodas mapju logā All Folders. Lai redzētu tīklā pieejamos datorus, atver  Network Neighborhood.

Ja dators, kuram vēlas piekļūt, jau ir izslēgts vai atslēgts no tīkla, bet sarakstā vēl ir redzams, uz ekrāna tiks izvadīts šāda veida brīdinājums: