Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana > Loģisko disku veidošana

 

 

Loģisko disku veidošana

Ja ir bieži jālieto kāda datora kolektīvi izmantojama mape vai disks, tad ir ieteicams izveidot tā fiktīvu disku. Šādu disku sauc par loģisko disku, jo fiziski tas var būt nevis reāls disks, bet arī mape.

Pēc izveidošanas loģiskais disks būs redzams pārlūkprogrammā  My Computer sastāvā kā vēl viens sava datora disks.

Lai izveidotu loģisko disku:

·         kādā no pārlūkprogrammām izvēlas koplietošanas mapi vai disku (arī diski ir redzami mapju veidā);

·         ar vienu no paņēmieniem atver  dialoga logu Map Network Drive:

·          ar konteksta komandkartes komandu Map Network Drive…;

·          ar komandu Tools / Map Network Drive…;

·         sarakstā Drive izvēlas kādu no piedāvātajiem disku apzīmējumiem;

·         ja nevēlas, lai kā loģiskais disks mape būtu redzama citiem datora lietotājiem, atzīmē izvēles rūtiņu Reconnect at logon (izmest pēc izlogošanās).

Pēc OK pogas nospiešanas atveras pārlūkprogrammas loģiskā diska logs.

Apskatot sava datora resursus, tagad būs redzams loģiskais disks E: (piemērā parādīta programmas Windows Explorer sadaļa Folders).

Ja loģiskie diski  tiek veidoti vairākām mapēm, tad tās izvietojas pēc tām piešķirtajiem loģisko disku nosaukumiem.