Datortīkli & Internet > Datortīkli > Citu datoru koplietošanas resursu izmantošana > Brīdinājumi datora izslēgšanas laikā

 

 

Brīdinājumi datora izslēgšanas laikā

Norādot datora izslēgšanas komandu Shut Down, tiek pārbaudīts, vai kāds tīkla lietotājs neizmanto izslēdzamā datora koplietošanas resursus. Ja šāds fakts tiek konstatēts, tad uz ekrāna var parādīties divu veidu paziņojumi:

·        pirmajā paziņojumā ir informācija par pieslēgušos lietotāju skaitu (piemērā – 1)  un brīdinājums, ka datora izslēgšanas gadījumā šie lietotāji tiks atvienoti;

 

·         otra veida paziņojums informē par to, ka tobrīd kāds tīkla lietotājs ir atvēris un strādā ar failu izslēdzamajā datorā. Logā redzama informācija par atvērto failu skaitu (piemērā – 1) un brīdinājums par to, ka visi atvērtie faili tiks aizvērti un to lietotāji var pazaudēt datus.

Šādās situācijās vēlams brīdināt citus tīkla lietotājus, lai tie, kuri izmanto izslēdzamā datora resursus, beidz darbu un saglabā izmaiņas. Tikai pēc tam atkārto datora izslēgšanas procedūru.