Datortīkli & Internet > Internets > Ievads

 

 

Ievads

Internets ir pats lielākais un populārākais no globālajiem tīkliem. Precīzāk izsakoties, tas ir tīklu apvienojums, kurā ietilpst dažādās pasaules valstīs izvietoti tīkli. Daži cilvēki maldīgi uzskata, ka internets ir kāds noteikts vienots veselums, taču tas tā nebūt nav. Internets ir vienmēr mainīgs daudzu datoru apvienojums visā pasaulē.

Datoru, kuram internetā ir iespējams piekļūt, sauc par resursdatoru (host). Katrs resursdators internetā ir neatkarīga vienība. Tā īpašnieks pats var izvēlēties, kādus sava datora vietējos servisus piedāvāt pieejamus globālajai interneta tīkla apvienībai.

Ir ļoti grūti noteikt to, cik liels ir internets. Cilvēku un sistēmu skaits, kas pieslēdzas internetam, pieaug ar katru dienu. Viens no interneta elementiem, kuru ir iespējams samērā precīzi uzskaitīt, ir resursdatoru skaits.

Kā redzams diagrammā, tad šo datoru skaita pieaugums ļoti strauji palielinās. Tā no 500 datoriem 1983. gadā tas ir palielinājies līdz gandrīz 30 miljoniem 1998. gadā. 2000. gada beigās tas sasniedza 1 miljardu.

Visas interneta vadības organizācijas ir sabiedriskas, jo cilvēki tajās piedalās uz brīvprātības principiem. Šādas organizācijas ir vairākas, piemēram:

·         interneta arhitektūras padome IAB (Internet Architecture Board), kas atbild par interneta standartiem, kā arī nosaka interneta resursdatoru adrešu piešķiršanas noteikumus;

·         IETF (Internet Engineering Task Force), kura sanāk un regulāri apspriež radušās tehniskās un organizatoriskās problēmas.

 

Latvijā interneta pieslēgums ir 97,1% skolu. 7,4% skolu ir pastāvīgais pieslēgums. Reāli internetu izmanto 71,7% skolu.

 

Pēc Latvijas Interneta asociācijas datiem, situācija Latvijas interneta tirgū redzama nākamajā diagrammā.

Interneta lietotāju sadalījums pēc pieslēguma veida 2000. gadā bija šāds:

·         iezvanpieejas pieslēgumi – 40%;

·         pastāvīgie pieslēgumi – 60%.