Datortīkli & Internet > Internets > Interneta rašanās vēsture

 

 

Interneta rašanās vēsture

1969. gadā ARPA (Advanced Research Projects Agency), viena no ASV Aizsardzības ministrijas nodaļām, sāka strādāt pie projekta, kam – no vienas puses vajadzētu –nodrošināt neiznīcināmu sakaru kanālu, bet – no otras – atvieglot dažādās pavalstīs esošo aizsardzības rūpniecības uzņēmumu sadarbību. Tā tika izveidots ARPANet tīkls.

Sākumā  informācijas apmaiņa varēja notikt tikai starp vienas sistēmas datoriem. Dažādu operētājsistēmu parādīšanās radīja nepieciešamību meklēt jaunus sakaru līdzekļus dažādu tīklā ietilpstošo organizāciju apvienošanai vienotā sistēmā.

Tā tika izveidots projekts Internetting Project. Projekta uzdevums bija izveidot datu apmaiņas protokolu, kurš nebūtu atkarīgs no aparatūras un kuru varētu izmantot visi datori. Lai datus varētu ne tikai pārraidīt, bet arī izmantot katrā datorā, bija vajadzīgas standartizētas programmas, kuras datus pārveidotu atbilstoši datorā esošajai sistēmai.