Datortīkli & Internet > Internets > Datu pārraide internetā

 

 

Datu pārraide internetā

Interneta protokols IP

TCP protokols

TCP/IP

Stilizēta demonstrācija datu sūtīšanai Internetā

 

 

Interneta protokols IP

Interneta protokols (Internet Protocol – IP) ir metode, ar kuras palīdzību dati internetā tiek pārsūtīti no viena datora uz otru. Katru datoru, kas ir pieejams internetā, sauc par resursdatoru (host). Šādam datoram ir vismaz viena IP adrese, kas ir unikāla un tādējādi atšķir to no citiem datoriem. Saņemot vai nosūtot datus, piemēram, e-pasta vēstuli, tīmekļa lappusi vai vienotā resursu vietrāža (URL) pieprasījumu, tas tiek sadalīts mazākos gabaliņos, kurus sauc par paketēm (packet). Katra šāda pakete satur gan tās sūtītāja, gan saņēmēja adresi (attēlā dators X). Jebkura pakete vispirms tiek nosūtīta uz pirmo vārtejas (gateway) datoru (attēlā – R), kurā glabājas informācija par citiem tuvākajiem interneta datoriem (A, B un C). Vārtejas dators nolasa gala adresāta adresi un sūta to tālāk internetā, līdz kāds no citiem vārtejas datoriem (D) paketi atpazīst kā piederošu tuvējam kaimiņu datoram vai domēnam. Šis vārtejas dators tad paketi nosūta tieši uz datoru ar norādīto adresi.

Ja nosūtāmais ziņojums ir pietiekami liels, tad tas tiek sadalīts vairākās paketēs. Katra pakete līdz mērķim var nonākt pa citu maršrutu. Pakešu nosūtīšanas secība arī var būt dažāda. Tā, piemēram, lai nosūtītu paketi no B vārtejas līdz D vārtejai, tiešākais ceļš ir B®G®D. Ja kādu iemeslu dēļ vārteja G paketi nosūtīt nevar, pakete var tikt nosūtīta arī pa maršrutu B®E®H®D vai B®F®J®D.

IP ir bezsavienojuma (connectionless) protokols, kas nozīmē to, ka starp datoriem nav patstāvīga savienojuma. Katra caur internetu ceļojošā pakete tiek nosūtīta un apstrādāta kā neatkarīga datu vienība bez saistības ar citām paketēm.

Atgriezties uz sākumu

 

 

TCP protokols

Interneta protokols ietver sevī TCP protokolu (Transmission Control Protocol).  TCP ir savienojumu protokols, kurš glabā nepieciešamo informāciju, lai visas paketes nokļūtu pie adresāta un pēc tam tiktu atkal apvienotas pareizā secībā. TCP paketes nosaukuma daļa satur informāciju arī par izmantoto interneta servisa veidu.

Atgriezties uz sākumu

 

 

TCP/IP

Visa informācijas apmaiņa internetā notiek tikai ar abu – IP un TCP – protokolu palīdzību, tāpēc ir pieņemts lietot kopēju apzīmējumu TCP/IP. Citi internetā izmantotie protokoli nereti bāzējas uz TCP/IP protokola izmantošanu.

Atgriezties uz sākumu