Datortīkli & Internet > Internets > Interneta tīkla pakalpojumu veidi > Citi interneta pakalpojumi

 

 

Citi interneta pakalpojumi

Interneta daudzveidība ietver arī dažādus citus pakalpojumus, piemēram:

·        baltās lapas (white pages) sniedz informāciju par atsevišķiem cilvēkiem un viņu elektroniskā pasta adresēm;

·        EHAT nodrošina vienlaicīgu sarunu starp vairākiem interneta lietotājiem;

·        WHOIS ir datu bāze, kura ļauj uzzināt informāciju par katru internetā reģistrētu domēnu un lietotāju;

·        WAIS ir informācijas meklēšanas sistēma, kura meklē interneta arhīvos rakstus, balstoties uz to saturu (pēc lietotāja norādītajiem vārdiem vai vārdu kopām).

WWW savas uzskatāmības un ērtuma dēļ ir kļuvis par galveno internetā izmantoto servisa veidu.