Datortīkli & Internet > Internets > Interneta pārlūkprogrammas

 

 

Interneta pārlūkprogrammas

Interneta pārlūkprogramma ir programma, kuru izmanto piekļūšanai WWW (World Wide Web). Pirmo pārlūkprogrammu NCSA Mosaic izveidoja deviņdesmito gadu sākumā. Programma bija viegli apgūstama un izmantojama, veicot izvēles tikai ar peles klikšķi.

Kaut arī ir pieejamas dažādas interneta pārlūkprogrammas, vislielāko izplatību guvušas divas: Microsoft Internet Explorer un Netscape Navigator. Abās par pamatu ir izmantota NCSA Mosaic.

Internet Explorer (IE) un Netscape Navigator (NN) programmas no to kompāniju tīmekļa lappusēm var lejupielādēt bez maksas. Ja jums ir viena programma, tad varat pārbaudīt, kā strādā otra.

Abām pārlūkprogrammām ir vairāk līdzīgā nekā atšķirīgā. Uzskatāms piemērs tam ir rīku joslas. Kaut arī ikonu izskats tām ir atšķirīgs, pogu nosaukumi atšķiras daudz mazāk, bet ar pogām izsaucamo komandu rezultāts ir vienāds.

MS Internet Explorer komandu un rīku joslas

Netscape Navigator rīku josla

Identiskas darbības izsauc pogas ar vienādiem nosaukumiem: Back, Forward, Stop, Home, Search, Print.

Netscape Navigator poga Reload ir līdzīga MS Internet Explorer pogai Refresh, savukārt Netscape Navigator poga Bookmarks atbilst MS Internet Explorer pogai Favorites.