Datortīkli & Internet > Microsoft Internet Explorer 5 > Darbs ar rāmjiem

 

 

Darbs ar rāmjiem

Dažas tīmekļa lappuses var sastāvēt no vairākām daļām – rāmjiem (frame). Rāmjus ir ērti izmantot, lai saglabātu redzamu satura rādītāju un viegli varētu pāriet uz citu interesējošo nodaļu, neveicot daudzas atgriešanās darbības. Dažkārt rāmji cits no cita ir atdalīti ar līnijām un katram no tiem var būt savas rullslejas, taču bieži vien robežas ir nemanāmas. Katrā no rāmjiem ir redzama sava lappuse, piemēram:

Attēlā redzamā lappuse sastāv no četriem rāmjiem:

1. rāmī atrodas logo;

2. rāmī vienmēr ir pieejams saturs;

3. rāmī atrodas nosaukums un 3 citi pieejamie resursi (jaunumi, FTP, diskusijas);

4. rāmī būs redzama 2. un 3. rāmī izvēlētās saites lappuse. Ja viss lappuses saturs šajā rāmī nav redzams, rāmja labajā pusē ir redzama rullsleja.