Datortīkli & Internet > Microsoft Internet Explorer 5 > Kā atgriezties iepriekš apmeklētajās lappusēs > Pakārtotais logs History

 

 

Pakārtotais logs History

Pēc kādas konkrētas adreses ievadīšanas uz ekrāna atveras šīs adreses mājaslapa. Izmantojot tajā esošās saites, ir iespējams viegli pāriet uz citām lappusēm, nemaz nemanot, ka tajā esat apmeklējuši daudzas un dažādas interneta adreses. Pēc kāda laika, vēloties nokļūt kādā no šīm skatītajām lappusēm, atkārtot veikto pārvietošanos tieši pa tām pašām saitēm var arī neizdoties. Lai varētu aplūkot kādu no pēdējās stundās vai dienās apmeklētajām lappusēm, Internet Explorer saglabā informāciju par tām visām.

Informācija par skatītajām lappusēm, kā arī pašas lappuses datorā tiek uzglabātas noteiktu laiku. Šo laika periodu nosaka komandas Tools / Internet Options  lapiņas General sadaļā History veiktās norādes. Pēc noklusēšanas šis laiks ir 20 dienas.

History pakārtotais logs atveras kreisajā pusē. To var atvērt ar:

·         rīku rindas pogu  (History),

·         komandu View / Explorer Bar / History.

History sarakstā var būt redzami vairāki laika periodi:

·         3 Weeks Ago – pirms trim nedēļām;

·         2 Weeks Ago – pirms divām nedēļām;

·         Last Week – pagājušajā nedēļā;

·         In This Week – šajā nedēļā;

·         Today – šodien;

·         My Computer – savā datorā. 

Atverot kādu no sarakstā norādītajiem laika periodiem, var redzēt tajā laikā skatītās adreses un, atverot kādu adresi, – skatīto lappušu nosaukumus.

History rīku rindā atrodas divas pogas:

·         pogas View komandas izmanto, lai sakārtotu logā redzamo sarakstu;

 

·         pogu Search izmanto, lai sameklētu lappusi pēc tās nosaukuma.

Ja peles rādītāju novieto uz atrastā nosaukuma, var redzēt lappuses atrašanās vietas adresi, bet, noklikšķinot uz nosaukuma, lappusi atvērt.

Meklēšanai norāda un atrastajā sarakstā redz lappuses nosaukumu, nevis adresi.

History sarakstu dzēš komandā Tools / Internet Options  lapiņas General sadaļā History ar pogu Clear History.

History pakārtoto logu var aizvērt ar:

·         rīku rindas pogu  (History);

·         komandu View / Explorer Bar / History;

·         loga aizvēršanas pogu loga labajā augšējā stūrī .