Datortīkli & Internet > Microsoft Internet Explorer 5 > Tīmekļa lappušu izdrukāšana un saglabāšana > Tīmekļa lappušu izdrukāšana

 

 

Tīmekļa lappušu izdrukāšana

Pogu  (Print) izmanto lappuses satura izdrukāšanai. Komanda izpildās uzreiz, tāpēc, ja nepieciešams veikt kādas norādes, izmanto komandu File / Print….

Izdrukājamās lappuses parametrus var mainīt komandas File / Page Setup… dialoga logā.

Komandu File / Print izmanto, lai izvēlētos ko un kā drukāt.

Sadaļa Print Frames ir aktīva tikai tad, ja izvēlētā lappuse ir veidota, informāciju izvietojot atsevišķos rāmjos (frame). Šeit var izvēlēties, vai lappusi izdrukāt:

·  tā kā redzams uz ekrāna;

·  tikai aktīvo rāmi;

·   katra rāmja saturu atsevišķi.

Ja būs atzīmēta izvēles rūtiņa Print all linked documents, tiks izdrukātas arī tās lappuses, uz kurām ir norādes izvēlētajā lappusē.

Izvēles rūtiņu Print table of links atzīmē, ja vēlas papildus izdrukāt saišu tabulu (saišu nosaukumi un adreses), uz kurām ir norādes no dotās lappuses.