Datortīkli & Internet > Failu lejupielāde > Failu meklēšana FTP serverī > Failu lejupielādes pirmais veids

 

 

Failu lejupielādes pirmais veids

Failus ir iespējams lejupielādēt sava datora atmiņā vai, ja tas ir iespējams, atvērt uzreiz, piemēram, teksta failus (piemērā – 0_index.txt).

Lai faili uz diska aizņemtu mazāk vietas un tos ātrāk varētu lejupielādēt, tos arhivē. Arhivējot failus, informācija tiek saspiesta (kompresēta). (Informāciju par to, kā strādāt ar arhivēšanas programmu WinZip, sk. šīs sērijas grāmatā “Pirmie soļi pie datora”.)

Nākamajā piemērā parādīts mapes Pedagog saturs. Mape satur citu mapi un vairākus failus – indeksa failu 00_index.txt un arhivēto failu. Piemērā lejupielādei izvēlēts fails sves_val.zip.

Ja ar dubultklikšķi izvēlas failu sves_val.zip, tas neatveras uzreiz, bet uz ekrāna tiek izvadīts lejupielādes dialoga logs File Download.

Ja izvēlas failu atvērt tūlīt, tad atkarībā no izvēlētā faila tipa tiks atvērts attiecīgās programmas logs, piemēram, failiem ar paplašinājumu .xls tā būs MS Excel programma, bet ar paplašinājumu .zip – WinZip. Dažu tipu faili, piemēram, teksta (.txt), grafiskie (.gif, .jpg), pārlūkprogrammas logā atveras uzreiz.

Ja izvēlas failu saglabāt savā datorā, tad atveras MS Windows faila saglabāšanas standartlogs Save As.

Faila saņemšanas laikā uz ekrāna redzams logs ar informāciju par lejupielādes procesa gaitu.

Pogu Cancel izmanto, lai pārtrauktu lejupielādes procesu.

Ja izvēles rūtiņa Close this dialog box when download completes nebūs atzīmēta, pēc lejupielādes pabeigšanas logs izskatīsies šādi: