Datortīkli & Internet > Failu lejupielāde > Kļūdu ziņojumi

 

 

Kļūdu ziņojumi

Ne visas FTP servera mapes ir pieejamas jebkuram lietotājam.

Ja izvēlētajai mapei nav paredzēta anonīma (anonymous) piekļūšana, tad uz ekrāna tiks izvadīts brīdinājuma logs, un izvēlētā mape netiks atvērta, jo lietotājam nav tādas tiesības.

Lejupielādes laikā var parādīties arī informatīvs paziņojums par to, ka faila sūtīšanas laikā pārtrūkuši sakari starp abiem datoriem.

Ja FTP serveris ar norādīto adresi nav atrasts, uz ekrāna parādās šāds informatīvais logs: