Datortīkli & Internet > Elektroniskais pasts > Elektroniskās vēstules struktūra

 

 

Elektroniskās vēstules struktūra

Neatkarīgi no izmantojamās pasta programmas elektroniskās vēstules struktūra ir līdzīga. Kā piemērs apskatīts vēstules izskats pasta programmā MS Outlook Express 5:

Elektroniskās vēstules saņēmēja (adresāta) e-pasta adresi var ierakstīt dažādos lodziņos:

·        lodziņā To: ieraksta vēstules “galvenā” saņēmēja adresi. Tajā var uzrādīt tik adrešu, cik vien vēlas, tikai tās jāatdala ar komatu vai semikolu;

·        lodziņā Cc: (carbon copies) ieraksta adresātus, kam vēlas nosūtīt šīs vēstules kopiju. Šajā lodziņā norādītie adresāti redzēs, ka tā ir tikai vēstules kopija un vēl kāds bez viņiem saņem šo pašu vēstuli;

·        Bcc: (blind carbon copies) – neredzamā papildu kopija – adresāts nezinās, ka arī citiem šāda vēstule nosūtīta.

Lodziņā Subject: var ierakstīt sūtījuma tēmu. To ieteicams uzrādīt, jo tas palīdz atrast vēstules arhīvā, kā arī ir labs orientieris tiem, kuri vēstuli saņem. Turklāt ir pasta programmas, kas nelabprāt “pieņem” vēstules ar neaizpildītu Subject: lodziņu.

Lodziņā Subject: uzrakstītajai tēmai ir jābūt īsai un pārliecinošai, lai vēstules saņēmējs būtu ieintriģēts to atvērt.

Lodziņš Attach: būs redzams tikai tad, ja vēstulei tiks pievienoti kādi faili.

Vēstules teksta logā raksta nosūtāmo ziņu.

Rakstot tekstus latviešu valodā ar diakritiskajām zīmēm, var rasties problēmas – saņēmējam uz ekrāna var parādīties ķeburu virknes. Piemēram:

Ir vairāki varianti, kā rīkoties:

·        rakstīt bez diakritiskajām zīmēm (jābūt uzmanīgiem – daži vārdi, piemēram, “viņš” un “vīns” var rakstīties vienādi – šajā gadījumā “vins”);

·        burta “ā” vietā rakstīt “aa”, “ē” vietā “ee”, “š” vietā “sh”, “ļ” vietā “lj” utt. (piemēram, “ljoti gribas eest” “ļoti gribas ēst” vietā);

·        rakstīt ar apostrofiem, t. i., burta “ā” vietā rakstīt “a'”, “ē” vietā “e'”, “š” vietā “s'”, “ļ” vietā “l'” utt. (piemēram, “l'oti gribas e'st” “ļoti gribas ēst” vietā).

Nosūtiet pārbaudes teksta fragmentiņu ar latviešu burtiem un palūdziet atsūtīt atbildi, lai pārliecinātos par to saprotamību.