Datortīkli & Internet > Elektroniskais pasts > Bezmaksas e-pasts > Ārvalstu publiskie pasta serveri

 

 

Ārvalstu publiskie pasta serveri

Ir daudzi un dažādi bezmaksas e-pasta pakalpojumu sniedzēji. Lielākie un vecākie no tiem ir HotMail, NetAddress un Juno Online Services. Zemāk uzskaitīti daži no ārvalstu bezmaksas e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī to interneta adreses:

·         America Online (http://www.aol.com);

·         CompuServe (http://www.compuserve.com);

·         HotBot (http://hotbot.lycos.com);

·         HotMail (http://www.hotmail.com);

·         Magicia (http://www.magicia.com);

·         MailExcite (http://www.mailexcite.com);

·         NetAddress (http://www.netaddress.com);

·         Prodigy (http://www.prodigy.com);

·         Rocket Mail (http://www.rocketmail.com);

·         The Microsoft Network (http://www.msn.com);

·         YahooMail (http://www.yahoo.com).