Datortīkli & Internet > Elektroniskais pasts > Apollo bezmaksas pasta serveris > Jaunas vēstules sagatavošana un nosūtīšana

 

 

Jaunas vēstules sagatavošana un nosūtīšana

Ieklikšķinot uz , atveras vēstules sagatavošanas logs:

·        lodziņā Kam: ieraksta saņēmēja e-pasta adresi (To: analogs);

·        lodziņā cc: ieraksta to personu e-pasta adreses, kas saņems šīs vēstules kopiju;

·        lodziņā Temats: ieraksta sūtījuma tēmu (Subject: analogs);

·        vēstules teksta logā ieraksta ziņojuma tekstu:

Izmantojot ikonas , kas atrodas lodziņu Kam: un cc: labajā pusē, iespējams izvēlēties vienu vai vairākus adresātus no adrešu grāmatas.

Pēc vēstules sagatavošanas var veikt vienu no minētajām darbībām:

·        ja vēlas vēstuli nosūtīt tūlīt, izvēlas ;

·        lai nosūtītu to vēlāk, izvēlas . Vēstule tiek saglabāta mapē Iesāktie un to vēlāk ir iespējams turpināt;

·        lai reizē ar vēstuli nosūtītu kādu failu, izvēlas ;

·        ja uzrakstīto vēstuli nosūtīt nevēlas, izvēlas .