Datortīkli & Internet > Elektroniskais pasts > Apollo bezmaksas pasta serveris > Darbs ar mapēm

 

 

Darbs ar mapēm

Ienākošo un izejošo pastu var sakārtot. Ieklikšķinot uz , iegūst pilnu mapju sarakstu, kam lietotājs var pievienot arī citas mapes:

Pārvietoties no mapes uz mapi var arī sadaļas aktīvā mape sarakstā:

 

Jaunu mapi var izveidot, ieklikšķinot uz . Dialoga logā Explorer User Prompt ievada jaunās mapes nosaukumu un apstiprina ar OK. Piemērs:

Pēc jaunās mapes pievienošanas mapju sadaļa izskatās šādi:

Pašizveidoto mapju nosaukumu krāsa ir citāda nekā četrām pamatmapēm. Tikai pašizveidotajām mapēm var mainīt nosaukumus vai tās dzēst (sk. tabulas kolonnu Darbības).

Izlasītajām vēstulēm tabulas pirmajā kolonnā vairs nav redzams apzīmējums :

Atzīmētu vēstuli (atzīmēta izvēles rūtiņa) iespējams izdzēst vai saglabāt kādā no sarakstā esošajām mapēm: