Datortīkli & Internet > Pielikums > Tīkla topoloģiju veidi

 

 

Tīkla topoloģiju veidi

Dators - dators

Maģistrāles topoloģija

Zvaigznes topoloģija

Gredzena topoloģija

Jaukta tipa topoloģijas

Par tīkla topoloģiju sauc veidu, kādā tīklā saslēgtie datori ir savienoti savā starpā. Tīkla teorijā tiek apskatīti trīs topoloģiju veidi:

·         maģistrāles;

·         zvaigznes;

·         gredzena jeb apļa.

 

 

Dators – dators

Savā starpā var savienot divus datorus. Tā kā šo saslēgumu īsti par tīklu nosaukt nevar, to dēvē par pseidotīklu. Abus datorus savieno savā starpā ar speciālu kabeli.

Parasti savienošanai netiek izmantotas tīkla kartes, bet gan porti (vietas, kur pieslēdz ārējās ierīces, piemēram, printeri).

Atgriezties uz sākumu

 

 

Maģistrāles topoloģija

Maģistrāles tīkls sastāv no centrālās līnijas, kurai pieslēgti visi datori: darba stacijas un serveris. Savulaik šī tehnoloģija tika plaši izmantota, pateicoties nelielajam kabeļu skaitam un garumam, kā arī datu pārraides ātrumam. Maģistrāles slēgumā visi datori ir savstarpēji savienoti un “dzird” visus tīklā raidītos paziņojumus.

Priekšrocības:

·          ·     lēts kabelis un spraudņi;

·          ·     vienkārša uzstādīšana (jebkurā brīdī darba staciju pie tīkla var pieslēgt vai atslēgt no tā, nepārtraucot visa tīkla darbu);

·          ·     darba stacijas ar informāciju var apmainīties bez servera starpniecības.

Trūkumi:

·          ·     kabeļa pārtrūkšanas gadījumā no ierindas iziet viss tīkls;

·          ·     grūti noteikt kabeļa bojājuma vietu;

·          ·     ierobežots kabeļa garums, kā arī pieslēdzamo staciju skaits;

·          ·     iespēja nesankcionēti pieslēgties tīklam, jo ir ļoti vienkārši tīklā ievietot kādu starpposmu.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Zvaigznes topoloģija

Zvaigznes topoloģijā visi tīklā ieslēgtie datori ir savienoti ar centrmezglu (hub), kas nodrošina kopējo savienojumu tā, lai katrs dators var apmainīties ar informāciju ar jebkuru citu tīkla datoru.

Šā slēguma tipa priekšrocības:

·         kabeļa bojājums rada problēmas tikai vienam datoram un neietekmē pārējā tīkla darbu;

·         viegli pieslēgt jaunu datoru, jo tas ir jāpieslēdz tikai centrmezglam;

·         drošs aizsardzības mehānisms pret nesankcionētu piekļūšanu (iespējama centralizēta tīkla vadība un uzraudzība);

·         liels datu pārraides ātrums no darba stacijas līdz serverim.

Trūkumi:

·        ja centrmezgls neatrodas slēguma vidū, bet malā, darba staciju pievienošana var kļūt apgrūtināta un sadārdzināties;

·        ja informācijas apmaiņa starp darba staciju un centrmezglu notiek ātri, tad starp atsevišķiem datoriem tā var notikt lēnāk;

·         ·        visa tīkla jauda ir atkarīga no centrmezgla jaudas;

·          ·        centrmezgla bojājums aptur visu tam pieslēgto staciju sakarus, jo bez tā palīdzības atsevišķas darba stacijas nevar kontaktēties.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Gredzena topoloģija

Šajā slēgumā visas darba stacijas un serveris ir savienoti cits ar citu gredzena veidā. Tīkla paziņojumi tiek nodoti no viena datora uz otru. Datori viens otram nodod marķieri, kas norāda aktīvo (raidošo) datoru. Darba stacijas saņem datus, analizējot ziņojuma adresi. Bieži vien riņķa topoloģiju realizē, izmantojot zvaigznes slēgumu, tas ir, noslēpjot riņķi centrmezglā.

Priekšrocības:

·           tā kā informācija tīklā cirkulē pa riņķi starp virknē saslēgtiem datoriem, tad būtiski samazinās piekļūšanas laiks datiem;

·           nav kopējā tīkla garuma ierobežojuma, jo noteicošais ir attālums starp diviem datoriem.

Trūkumi:

·           datu pārraides laiks palielinās proporcionāli gredzenā savienoto datoru skaitam;

·           ·           datu pārraidē ir iesaistīta katra darba stacija. Ja nelieto speciālus pārejas savienojumus, vienas darba stacijas iziešana no ierindas var paralizēt visu tīklu;

·           l·           ai šādam tīklam pievienotu jaunu datoru, tīkla darbība uz laiku ir jāpārtrauc.

Gredzena topoloģiju izmanto specifiskos tīklu risinājumos, un tā nav sevišķi izplatīta.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Jaukta tipa topoloģijas

Praksē bieži lieto jauktu topoloģiju, apvienojot maģistrāles un zvaigznes topoloģijas. Tādējādi pilnīgāk tiek izmantotas minēto topoloģiju priekšrocības un novērsti daži trūkumi. Piemēram, ja uzņēmums ir izvietots vairākās ēkās, starp tām var izveidot optiskā kabeļa maģistrāli, bet ēku iekšienē veidot vītā pāra zvaigznes slēgumu.

 

Atgriezties uz sākumu