Datortīkli & Internet > Pielikums > Tīklu veidojošie fiziskie elementi > Kabeļi

 

 

Kabeļi

Kabeļus izmanto, lai savā starpā savienotu datorus un citas tīkla komponentes (centrmezglus, tīkla printerus u. c.). Kabeļa izvēli nosaka vairāki faktori: cena, tīklā savienojamo datoru attālums, savienojamo datoru skaits, datu pārraides ātrums u. c. Pārsvarā izmanto trīs tipu kabeļus:

·         koaksiālos;

·         vītā pāra;

·         optiskos.

Koaksiālais kabelis

Vītais pāris

Optiskais kabelis