Datortīkli & Internet > Pielikums > User level piekļūšanas tiesību norādīšana

 

 

User  level piekļūšanas tiesību norādīšana

Ja ir izvēlēts koplietošanas režīms User Level Access, tad komandas Shared… dialoga logs izskatīsies tā, kā redzams nākamajā attēlā

Pogas Add… dialoga logā izvēlas lietotājus, kas drīkst piekļūt izvēlētajam resursam, un to, kādas būs to piekļūšanas tiesības.

Visus lietotājus, kam tiek piešķirtas tiesības izmantot resursus, var sadalīt trīs grupās.

Pirmo divu veidu (Read Only un Full Access) tiesības tika apskatītas jau iepriekš, bet sarakstā Custom tiesības katram lietotājam individuāli norāda dialoga logā Change Access Rights, kurš atveras pēc dialoga loga Add Users pogas OK nospiešanas.

Pēc piešķiramo tiesību izvēles notiek atgriešanās lapiņā Sharing, kurā ir redzams izvēlēto lietotāju saraksts un tiem piešķirtās tiesības.