Datortīkli & Internet > Pielikums > Interneta pieslēguma veidi > Internets caur satelītu

 

 

Internets caur satelītu

WebTV

Uztveršana caur satelītu

Uztveršana un raidīšana caur satelītu

 

 

WebTV

WebTV ir vispārējs apzīmējums tehnoloģiju un produktu kategorijai, kuras ļauj skatīt tīmekļa lappuses televizorā. Lielākā daļa šo produktu sastāv no nelielas kārbas, kas pieslēgta televizoram un tālruņa līnijai. Savienojums ar internetu notiek caur tālruņa līniju, un pieprasītās tīmekļa lappuses tiek pārveidotas tādā formā, lai tās varētu skatīties TV. Iekārtu parasti var vadīt ar tālvadības pulti un/vai var izmantot pieslēgtu tastatūru (parastā vai bezvadu) vai peli. Dažām iekārtām ir arī printera adapters tā pieslēgšanai un/vai cietais disks. Ir radītas iespējas sasaistīt TV pārraides ar konkrētām tīmekļa lappusēm. Tā, piemēram, filmas laikā dodot iespēju apskatīt informāciju par aktieriem vai kādas pārraides laikā apmainīties viedokļiem ar citiem skatītājiem.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Uztveršana caur satelītu

Lai realizētu šo pieejas veidu internetam, jābūt sakaru kanālam ar vietējo interneta pieslēgumu – iezvanīšanās, ISDN, radio pieslēgums, Frame Relay, nomātā līnija vai cits.

Lietotājs savā datorā uzstāda DBV karti, satelītšķīvi ar ciparu galviņu un speciālu programmnodrošinājumu. Caur savienojumu ar lokālo pakalpojumu sniedzēju tiek nosūtīts pieprasījums. Visas atbildes tiek translētas uz pavadoni, bet no tā – uz lietotāja datoru. Tā kā izejošās (pieprasījumi) un ienākošās informācijas daudzuma attiecība ir 1/8, tad pārsvarā darbs internetā notiek caur pavadoni. Informācijas pārraides ātrums ir 512 Kb/s.

Ērti izmantot, ja jānosūta maz informācijas, bet daudz jāsaņem (piemēram, tīmekļa lappuses).

 

Atgriezties uz sākumu

 

 

Uztveršana un raidīšana caur satelītu

WEB-SAT ir sistēma, kurā lietotājs internetam var pieslēgties, izmantojot tikai satelītu. Šim nolūkam ir nepieciešama uztveroši raidošā satelīta antena un dators, kam ir pieslēgta datu uztveršanas un raidīšanas karte. Datu saņemšanas ātrums 4 Mb/s, bet raidīšanas – 16 Kb/s.

Atgriezties uz sākumu