Datortīkli & Internet > Pielikums > Drukāšanas parametru norādes komanda Page Setup

 

 

Drukāšanas parametru norādes komanda Page Setup

Izdrukājamās lapas parametrus var norādīt komandas File / Page Setup… dialoga logā.

To, ko drukāt katras lapas augšā un/vai apakšā, norāda, ievadot tekstu un arī izmantojot speciālus apzīmējumus.

Ievadiet

lai izvadītu

&w

loga nosaukumu

&u

lapas adresi – vienoto resursu vietrādi (URL)

&d

datuma īso formu (pēc norādītajām vērtībām Control paneļa Regional Settings dialoga logā)

&D

datuma garo formu (pēc norādītajām vērtībām Control paneļa Regional Settings dialoga logā)

&t

datuma formu (pēc norādītajām vērtībām Control paneļa Regional Settings dialoga logā)

&T

laiku 24 stundu formātā

&p

lappuses numuru

&P

kopējo lappušu skaitu

&&

simbolu &

&b

tekstu, kas seko šai zīmei, novietotu lappuses vidū

&b&b

tekstu, kas seko pirmajai šai zīmei, novietotu lappuses vidū, bet nākamajai – labajā malā

 

Ja lapai ir šādas norādes, tad tiks izvadīts:

·         augšējā malā:

·          kreisajā pusē – loga nosaukums;

·          vidū – teksts “Page”, lapas numurs, teksts “of”, kopējais lappušu skaits;

·         apakšējā malā:

·          kreisajā pusē – URL;

·          vidū – datuma īsa forma.