Datortīkli & Internet > Pielikums > Paziņojumi

 

 

Paziņojumi

Ja neizdodas atrast resursdatoru ar norādīto adresi vai citu iemeslu dēļ, uz ekrāna var tikt izvadīti dažāda veida paziņojumi.

Paziņojums, ka nav iespējams noteikt resursdatora atrašanās vietu, var rasties gadījumos:

·         ja resursdators ar norādīto domēna vārdu neeksistē;

·         ja resursdators ir izslēgts;

·         ja ar  resursdatoru nav sakaru.

Ja šāds paziņojums parādās adresei, par kuru jūs esat pārliecināti, ka tā ir pareiza, pārbaudiet, vai strādā citas bieži lietotās adreses, – iespējams, ka vaina meklējama jūsu datora savienojumā ar internetu.

Uz ekrāna var tikt izvadīts paziņojums arī par to, ka lappuse ir pārvietota. Parasti paziņojums satur arī saiti ar jauno adresi. Dažkārt pārslēgšanās uz jauno adresi pēc neilga laika notiek automātiski.

Tā kā internets ir dažādu neatkarīgu datoru apkopojums, tā īpašnieki var mainīt savas lappuses saturu, dizainu vai konstrukciju. Šo pārmaiņu veikšanas laikā lappuse var būt slēgta lietošanai. Ir pieņemts, ka tādos gadījumos lappuses lietotāji tiek informēti par lappuses pārbūvi ar paziņojumu.

Ja adresē ir norādīts faila nosaukums, tad tā neatrašanas gadījumā uz ekrāna var parādīties šāda veida paziņojuma lappuse:

Tādā gadījumā var mēģināt atvērt dotās adreses sākumlapu, izmantojot tikai domēna adresi.

Var atvērties lappuse ar paziņojumu par nespēju pieslēgties tehnisku iemeslu dēļ:

·         noteiktā laikā nav izdevies nodibināt sakarus ar vajadzīgo resursdatoru;

·         sakarus bloķē galvenais dators;

·         resursdatoru vienlaikus vēlas izmantot pārāk daudz lietotāju, mēģiniet pieslēgties vēlāk;

·         piekļūšana izvēlētajam resursdatoram ir aizliegta.

Tādā gadījumā uz ekrāna atveras standartveida paziņojuma logs ar iespējamo problēmu un to risinājuma veidu sarakstu:

1

Ja lappuses saturs laikus nav paguvis pienākt, to var mēģināt pieprasīt atkārtoti, izmantojot saiti Refresh.

2

Ja adrese ievadīta no tastatūras, tā var būt nepareiza, tāpēc ieteicams to pārbaudīt.

3

Iespējamas problēmas tīkla vai interneta uzstādījumos (tādos gadījumos parasti neizdodas atvērt nevienu lappusi).

4

Iespējamas problēmas tīkla parametru uzstādījumos.

5, 6

Problēmas, kas saistītas ar informācijas drošības nodrošināšanu.

7

Var atgriezties iepriekš skatītajā lappusē, izmantojot saiti Back.