Datortīkli & Internet > Pielikums > MS Internet Explorer 5 rīku josla

 

 

MS Internet Explorer 5 rīku josla

Rīku joslu var pievienot vai noņemt ar komandu View / Toolbars / Standard Buttons.

Rīku joslas ikonu sastāvu un izskatu nosaka komandā View / Toolbars / Customize… norādītie parametri.

Ikona

Nosaukums

Raksturojums

Komanda

Back

atgriezties iepriekš skatītajā vietā

View / Go To / Back

Forward

atgriezties iepriekš skatītajā vietā uz priekšu

View / Go To / Forward

Stop

apturēt lappuses saņemšanas procedūru

View / Stop 

Refresh

atjaunot lappuses saturu, informāciju pieprasot no jauna

View / Refresh 

Home

sākumlapa

View / Go To / Home Page

Search

atvērt meklēšanas sadaļu

View / Explorer Bar / Search

Favorites

atvērt Favorites mapju sadaļu

View / Explorer Bar / Favorites

History

atvērt skatīto lappušu sadaļu

View / Explorer Bar / History

Mail

elektroniskā pasta komandu saraksts

Tools / Mail and News

Print

izdrukāt lappusi

File / Print

Edit …

atvērt lappusi labošanai

File / Edit…

Discuss

atvērt diskusiju servera sadaļu

View / Explorer Bar / Discuss

Full Screen

palielināt lappuses skatāmo daļu

View / Full Screen

Size

mainīt lappusēs redzamo burtu lielumu

View / Text Size

Cut

izgriezt

Edit / Cut

Copy

nokopēt

Edit / Copy

Paste

ievietot

Edit / Paste

Encoding

izvēlēties kodēšanas tabulu

View / Encoding

Related

izmanto, lai internetā meklētu atvērtajai lappusei līdzīgas tīmekļa lappuses

Tools / Show Related Links

Folders

atvērt mapju sadaļu

View / Explorer Bar / Folders