WWW lappušu veidošana > Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra

 

 

Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra

Tīmekļa vietas vērtēšanas kritēriji

Tīmekļa lappušu sastāvs

Tīmekļa lappušu veidošanas līdzekļi

HTML valoda

Vispasaules tīmeklī WWW (World Wide Web) pieejamā informācija atrodas datoros, kuros ir uzstādītas speciālas programmas (Web jeb tīmekļa serveri). Šie serveri nodrošina vienlaicīgu daudzu interneta lietotāju piekļūšanu šai informācijai. Informācija ir izvietota tīmekļa lappusēs (Web page), kuras tiek lejupielādētas un lietotājs tās savā datorā var apskatīt ar speciālu tīmekļa pārlūkprogrammu (Web browser)  palīdzību. Tematiski saistītas tīmekļa lappuses veido tīmekļa vietu (Web site). Katrai tīmekļa lappusei ir sava interneta adrese, kuru sauc par unificēto vai vienoto resursu vietrādi (URL). URL (uniform resource locator) izmanto, lai piekļūtu lappusei.

Tīmekļa vietas atsevišķas lappuses vai attēlus var nomainīt neatkarīgi no pārējām lappuses sastāvdaļām, tādējādi padarot lappušu atjaunināšanu vēl mobilāku.

Tīmekļa lappuse ir ASCII teksta fails, kurš satur HTML izvadāmo tekstu un komandas – tagus (tag). WWW lappušu HTML komandas satur norādes uz pārlūkprogrammas logā attēlojamo (teksts, attēli) vai atskaņojamo (audio) informāciju, kā arī instrukcijas, kā šī informācija jāattēlo, un saites uz citām lappusēm. Piekļūšana tīmekļa lappusēm tiek realizēta ar interneta pārlūkprogrammu palīdzību, kuras HTML failus ielādē lietotāja datorā un interpretē HTML komandas.