WWW lappušu veidošana > Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra > Tīmekļa vietas vērtēšanas kritēriji

 

 

Tīmekļa vietas vērtēšanas kritēriji

Lai tīmekļa vietu būtu interesanti un patīkami skatīties, tās veidotājiem ir jāpadomā ne tikai par internetā publicējamās informācijas saturu, bet arī par informācijas pasniegšanas veidu un vizuālo noformējumu. Labai tīmekļa vietai ir jābūt:

·         interesantam izskatam (vizuālais noformējums);

·         labam saturam (informācija, ko iespējams iegūt tīmekļa vietā);

·         ar aktuālu informāciju un iespēju ar to vienkārši strādāt;

·         vienkāršai un ērtai navigācijas sistēmai (tīmekļa vietas struktūra).

Veiksmīga tīmekļa vieta ir regulāri jāatjaunina, turklāt jābūt iespējai aplūkot jaunumu kopsavilkumu (to, kas ir mainījies šajā tīmekļa vietā). Svarīgi laiku pa laikam (reizi gadā vai biežāk) mainīt tīmekļa vietas vizuālo izskatu, informācijas izvietojumu un navigāciju. Tas veicina apmeklētāju interesi par šo vietu, bet pašiem tās veidotājiem ļauj izvērtēt un atjaunināt, kā arī pārkārtot lappusēs pieejamo informāciju.

Galvenās prasības saturam – plaša, aptveroša informācija un ticamība. Informācijai jābūt pēc iespējas aktuālākai un labi sistematizētai. Tīmekļa vietā jābūt norādēm uz lappusēm ar galveno informāciju. Ir labi jāpārdomā tīmekļa vietas hierarhiskā struktūra. Nav pieņemts veidot saites starp viena līmeņa lappusēm.

Svarīgs ir arī lappuses datu apjoms. Ja lappuse ielādējas pārāk ilgi, lietotājs var nesagaidīt ielādes beigas un izvēlēties citu lappusi. Lielāko lappuses apjoma daļu veido grafiskie un multimediju faili, tāpēc tie jāveido pēc iespējas mazāki.

Tīmekļa vietā www.worldbestwebsites.com/criteria.htm var iepazīties ar 100 tīmekļa lappušu novērtēšanas faktoriem, kas sadalīti piecās grupās:

·         funkcionalitāte;

·         dizains;

·         saturs;

·         oriģinalitāte;

·         profesionālisms un efektivitāte.

Labam tīmekļa lappušu veidotājam jāņem vērā klienta datora aparatūras un programmu nodrošinājuma iespējas. Darba beigās vēlams pārbaudīt, kā lappuses izskatās monitoros ar izšķirtspējām 640x480, 800x600 un 1024x768. Veidojot lappuses, nav zināms, kāda krāsu palete (16, 256, 65 536 vai 16,7 miljonu krāsu) tiks izmantota lietotāja datorā, tāpēc vēlams lappušu izskatu pārbaudīt arī dažādās krāsu paletēs.