WWW lappušu veidošana > Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra > Tīmekļa lappušu sastāvs

 

 

Tīmekļa lappušu sastāvs

Teksts

Grafiskie elementi un attēli

Saites

Programmas

Tīmekļa lappuses var saturēt šādus elementus:

·         tekstu;

·         grafiskus elementus un attēlus;

·         saites;

·         programmas.

 

 

Teksts

Lielākais vairums tīmekļa lappušu satur tekstuālu informāciju, kas vizuāli pēc noformējuma neatšķiras no MS Word dokumentiem. Tekstam var pievienot dažādus animācijas efektus. Nereti, lai informācija būtu labi pārskatāma monitoros ar dažādu izšķirtspēju, informāciju ievieto tabulās.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Grafiskie elementi un attēli

Lapas grafiskos elementus nosacīti var iedalīt trīs grupās:

·         lappušu fons (background);

·          attēli:

·          statiski attēli;

·           dinamiski attēli;

·           mākslinieciski noformēti uzraksti u. c. objekti.

Visi grafiskie lappuses elementi tiek saglabāti kā atsevišķi faili, bet ne pašas lappuses sastāvā. Grafiskos elementus tīmekļa lappusēs ievieto jau sagatavotus.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Saites

Hipersaites (hyperlinks) veido, lai varētu:

·         pārvietoties uz noteiktu vietu tīmekļa tajā pašā lappusē;

·         pārvietoties uz citu tās pašas tīmekļa vietas lappusi;

·         pārvietotos uz citu tīmekļa vietu;

·         nosūtītu e-pastu uz norādīto adresi;

·         lejupielādētu kādu failu.

Katrai saitei tiek piekārtots vienotais resursu vietrādis (URL), kurš norāda attiecīgās tīmekļa lappuses objekta atrašanās vietu.

Atgriezties uz sākumu

 

 

Programmas

Lai tīmekļa lappuses padarītu dinamiskākas un interesantākas, papildinot tās ar dažādiem efektiem, izmanto programmiņas, kurās tiek saglabātas darbības, kas nepieciešamas vajadzīgā efekta nodrošināšanai. Šādas programmiņas dēvē par skriptiem (script). Piemēram, ar to palīdzību var izveidot efektu, kas vienu attēlu pārvērš citā tad, kad pār attēlu pārslīd peles rādītājs.

Šādai programmai, lai tā varētu sekmīgi darboties, jābūt neatkarīgai no datoros esošajām dažādajām operētājsistēmām un pārlūkprogrammām. Programmu izveidošanai tiek izmantotas vairākas programmēšanas valodas, piemēram, Java un Basic. Programmēšanas valoda Java tika radīta speciāli izmantošanai  internetā. 

Atgriezties uz sākumu