WWW lappušu veidošana > Tīmekļa lappušu veidošanas principi un struktūra > Tīmekļa lappušu veidošanas līdzekļi

 

 

Tīmekļa lappušu veidošanas līdzekļi

HTML dokumenti ir nenoformēta teksta (ASCII) dokumenti, kurus iespējams izveidot jebkurā no teksta vienkāršajiem teksta redaktoriem, piemēram:

·         programmu Notepad – operētājsistēmā Windows;

·         programmu Emacs – operētājsistēmā UNIX;

·         programmu SimpleText – operētājsistēmā Macintosh.

Lai lappuses būtu vieglāk veidot, tika izveidotas speciālas programmas, kuras ievadīto un noformēto tekstu pārveido HTML valodas komandās, piemēram, Adobe PageMill, Claris Home Page, Home Site, HoTMetaL Pro, Microsoft FrontPage, Netscape Composer, Macromedia Dreamweawer, WebMaster, WebSuite.

Tīmekļa lappušu veidošanas programma, kura apskatīta šajā grāmatā, ir Microsoft FrontPage 2000. Tīmekļa lappušu veidošanai var izmantot arī MS Word programmu, dokumentu saglabājot HTML formātā.

Attēlu sagatavošanai var izmantot dažādas zīmēšanas vai fotoapstrādes programmas. Svarīgi ir izveidotos attēlus saglabāt internetā izmantojamajos formātos.

Ja datorā nav uzstādītas īpašas attēlu izveides vai apstrādes programmas, var izmantot Windows sastāvā ietilpstošo MS Paint programmu un MS Office sastāvā ietilpstošo foto apstrādes programmu MS Photo Editor.

Papildus no MS FrontPage 2000 instalācijas disku komplekta otrā diska var uzstādīt arī programmas:

·         MS Image Composer, kuru izmanto attēlu izveidošanai un/vai apstrādei;

·         MS Gif Animator,  kuru izmanto animācijas attēlu veidošanai no gataviem vai iekopētiem attēliem.